Wednesday, January 03, 2007

सद्दामायण

नविन वर्षात गद्यावरुन पद्यावर उतरण्याचा माझा कुठलाही इरादा नाही.
माझ्या भावाने केलेली ही कविता तुमच्यासाठी इथे उतरवली आहे..

पिंजरा तेलाचा होता
फंदा फितुरीचा होता
थोट्या बिभिषणाच्या बाहीत
हात पश्चिमेचा होता.
धूर्त फुलांचा गनिमी कावा
उपटसुंभांनी सुंभ जाळावा
काट्याने काट्याचा काटा काढावा
तरीही त्याचा पीळ कायम असावा
होते राज्य वेळेचे
अन काळही सोकावला होता
बनून जल्लाद ससा
सिंहशवी नाचला होता
बुद्ध गांधींची वचने
जाता जाता यमदूत आळवीत होता.
चुकवित नजर त्याची यमराज थिजला होता
बोक्याच्या लोणकढीला
उकळी मांजरांची होती
पंचतंत्रात या लोण्यासह
माकडाचीही पडली आहुती
माकडांच्या लोण्याची
बोका देणार ढेकर आहे
लोणी तराजू माकडे व बोका
यावर सैतानाचेच राज्य आहे

No comments: