Saturday, March 21, 2015

गुढीपाडवा आईचा - भाग दोन


लावून देह पणाला

देशी जन्म जगाला


ओवाळणी आयुष्याची

आधीच मिळाली आम्हाला

गुढीपाडव्याच्या दिवसाला

करितो औक्षण आईचे

Thursday, March 19, 2015

गुढीपाडवा आईचा

आईची इतकी महती असताना, दिवाळीत पाडव्याला ओवाळले जाते ते फक्त वडीलांना. आईला ओवाळण्याचा एकही सण अस्तित्वात नाही. या नवीन वर्षापासून दर गुढीपाडव्याला आईला ओवाळायची नवीन प्रथा सुरु करूयात का? पटले तर शेयर करा आणि आपल्या घरी ही प्रथा सुरु करा. ‪#‎aailaowala‬ (आईला ओवाळा) हा hashtag twitter वर सुरु करण्यात आला आहे. कृपया या गुढीपाडव्याला आईला ओवाळा व पोस्ट करा.